logo

Søk

WIE - Work Interest Explorer

WIE er et nettbasert karriereveiledningsverktøy for utforskning av interesser. Verktøyet er utviklet av arbeidspsykolog Arne Svendsrud og pedagogisk-psykologisk rådgiver Nina Hagerup. WIE er et interaktivt verktøy, der man kan velge ut deler av verktøyet man vil bruke. Verktøyet bygger på John Holland sitt RIASEC - kodesystem. Kodene knyttes opp mot yrker og yrkesområder i det norske arbeidsmarkedet. Yrkene er sortert i en yrkesliste slik at man kan få gode idder om yrker man ikke selv har tenkt på og som kan passe for den enkelte. Yrkene er delt opp i ulkie utdanningsnivåer.

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no