logo

Søk

Work Interest Explorer (WIE) – Karrierekompetanseverktøy – er ett profesjonelt verktøy for digital karriereveiledning, kartlegging og utvikling av karriereferdigheter ( Karrierekompetanse ) Arne Svendsrud er psykolog fra Universitetet i Oslo og spesialist innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Han har arbeidet med karriereveiledning siden år 2000 og har utviklet en rekke av karriereveiledningsverktøy. WIE har Arne utviklet sammen med Nina Hagerup.

Du bruker WIE til å gjennomføre gode og realistiske karrierevalg knyttet til valg av skole, utdanning, jobb og karriere. Du kan også kartlegge lærings og utviklingsbehovet – hvilke karriereferdigheter ( Karrierekompetanse) den enkelte veisøker trenger og ønsker å utvikle for å mestre jobb og karriere og designe et unikt og individuellt tilpasset innhold i veiledningsprosessen.

WIE har en svært effektiv metodikk.   Gjennom å gå skrittene fra å utvide synet på interesser, få språk på egne interesser, utforske karriereinformasjon og ta et valg. WIE er ikke bare et samtaleverktøy, men et verktøy for karrierelæring som følger veisøker helt gjennom døra i å ta et valg som blir realistisk og godt.  WIE er basert på teorier som: RIASEC systemet, Mark Savickas Career Construction Theory/life designing. Valgteorier og verditeorier. WIE strukturerer effektivt opp en valgprosess og gir en deg en systematisk måte å arbeide med de vesentligste temaene som i karrierekompetanse feltet påpekes er nødvendig å arbeide med for å ta et godt og realistisk valg:  Å samle, analysere og anvende informasjon om jobbmuligheter, utdanningsmuligheter, få kunnskap om og språk på egne interesser og kompetanse.  WIE Inneholder også en systematisk fremgangsmåte for å velge på en helhetlig og realistisk måte og velge personlige kriterier og verdier som er nødvendige for et godt valg.

 

Kilde: karriereverktoy.no

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern