logo

Søk

Du er her:

Karriereveiledning i et livslangt perspektiv

Mange voksne må av ulike grunner bytte arbeid flere ganger i løpet av livet. Det er ikke alltid like lett å se nye muligheter selv. Vi på karrieresenteret kan hjelpe deg i denne prosessen. Målet med veiledningen er å hjelpe deg med å ta gode yrkes- og utdanningsvalg.

Vi kan tilby deg:

  • individuelle karriereveiledningssamtaler
  • interessekartlegging (Profråd, Jobpics og WIE)
  • kartlegging av tidligere mestring, evner og verdier (SCI og NEO-PI-R)
  • hjelp til å skrive jobbsøknader og CV
  • informasjon om utdanning og yrker
  • informasjon om voksenrett til grunn- og videregående skole
  • informasjon om opptak til høyere utdanning 
 

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern