logo

Søk

Hva er voksenrett ?

Hvem har voksenrett til videregående skole?

  • Voksne som har fullført norsk grunnskole eller tilsvarende og som ikke tidligere har fullført videregående opplæring.
  • Minoritetsspråklige som ikke har hatt ungdomsrett.

Hva er voksenrett til grunnskoleopplæring?

Ifølge opplæringsloven kan man ha rett til grunnskoleopplæring.  Det er kommunen som har ansvaret for grunnskoleopplæringen. Man må søke kommunen om denne retten.

Hvem bør benytte seg av grunnskoleopplæring som voksne?

  • Voksne som ikke har fullført grunnskolen.
  • Voksne som ønsker å friske opp et eller flere grunnskolefag.
  • Minoritetsspråklige som ønsker å ta norsk grunnskole.
  • Voksne som ønsker hjelp til å lese, skrive og regne bedre.

 

 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern