logo

Søk

Hva er voksenrett til videregående opplæring?

Tilbud om gratis opplæring i teori på videregående nivå som fører frem til et fag-/svennebrev eller vitnemål.

Hvem har voksenrett?

  • Voksne som fyller 25 år i året de søker og er bosatt i Vestfold.
  • Voksne som har fullført norsk grunnskole eller tilsvarende og som ikke tidligere har fullført videregående opplæring.
  • Minoritetsspråklige som ikke har hatt ungdomsrett.

Hva er voksenrett til grunnskoleopplæring?

Ifølge opplæringsloven har alle voksne ny rett til grunnskoleopplæring.  Det er kommunen som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.

Hvem bør benytte seg av grunnskoleopplæring som voksen?

  • Voksne som ikke har fullført grunnskolen.
  • Voksne som ønsker å friske opp et eller flere grunnskolefag.
  • Minoritetsspråklige som ønsker å ta norsk grunnskole.
  • Voksne som ønsker hjelp til å lese, skrive og regne bedre. 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no