logo

Søk

Du er her:

vip24programmet er et prosessverktøy som gjennom kartlegging av verdier, interesser og preferanser fremmer selvinnsikt og refleksjon rundt egne friskfaktorer, styrker og utviklingspotensial og muligheten til å bruke disse 24 timer i døgnet - i jobb og fritid.

Verden er i endring. Fremveksten av ny teknologi, automatisering og kunstig intelligens gjør at arbeidsmarkedet står ovenfor den største endringen noensinne. Jobber vil forsvinne og nye komme til. Det som ikke endrer seg er kraften som ligger i enkeltmennesket.

vip24 kan være nyttig i prosessen for den enkelte i forhold til livslang læring og karriereutvikling.

 

 

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern