logo

Søk

Nettressurs for karriereveiledere som jobber med integrering

Dette er en ressursside for deg som jobber med karriereveiledning av innvandrere. Her finner du innhold som kan inspirere og være nyttige ressurser i jobben din. Kompetanse Norge har utviklet denne portalen i samarbeid med karriereveiledere på fagfeltet og Universitetet i Sørøst-Norge.

 

Innhold i portalen:

Om integreringsprosessen: Når du skal veilede flyktninger og innvandrere, er det greit å kjenne til hvordan veien fra ankomst til bosetting er. Her finner du nyttig informasjon om asyl- og bosettingsprosessen og introduksjonsprogrammet.

Utdanning, opplæring og arbeid:Godkjenningsordinger av utdanning, det norske utdanningssystemet, norskopplæring og språkårøver, informasjon om arbeid.

Ressurser for veiledning: Her finner du ulike ressurser med oppgaver, øvelser og materiell som kan være til nytte i karriereveiledning med flytninger og innvandrere.

Gå inn på kompetansenorge.no for å se på innholdet i portalen.

 

 

 

 

 

 

 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern