logo

Søk

Veilederforum.no

Nettportal for karriereveiledere på ulike arenaer. Her finnes stoff for deg som jobber i ungdomsskolen, i videregående opplæring, på universitet eller høgskole, på karrieresenter, i Nav, på fagskole eller folkehøgskole.

 
Veilederforum.no er en felles nettbasert arena for faglig utveksling og samarbeid for karriereveiledere oo rådgivere.
 
Veilederforum.no inneholder blant annet faglige verktøy, drøfting av etiske problemstillinger, tips til nettressurser, oversikt over karriereveiledningsfeltet, og intervjuer. Her kan du få faglig påfyll, bli inspirert, og få hjelp til å finne fram i jungelen av informasjon.

På delingsarenaen finner du skjemaer, maler og håndbøker fra kollegaer over hele landet. Her kan du også laste opp dine egne opplegg, fremgangsmåter, gi gode råd og dele erfaringer med andre veiledere.

Tilbudet er laget for karriereveiledere på ulike arenaer. Her finnes stoff for deg som jobber i ungdomsskolen, i videregående opplæring, på universitet eller høgskole, på karrieresenter, i Nav, på fagskole eller folkehøgskole.

Styringsgruppa ledes av Kompetanse Norge og består i tillegg av utdanning.no og Utdanningsdirektoratet. Senter for IKT i utdanningen har ansvar for den tekniske utviklingen og har samarbeidet med Vox om innholdet.
 
 
 
 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern