logo

Søk

UTVEKSLING FOR KARRIEREVEILEDERE OG RÅDGIVERE I EUROPA

Utdanningsdirektoratet ønsker at fylkeskommuner, universiteter, høgskoler og NAV informerer om muligheten for at karriereveiledere og rådgivere kan delta i utvekslingsprogrammer i Europa.

Norske karriereveiledere og rådgivere har mulighet til å delta på kurs i en rekke land i Europa.

Utvekslingen skjer i regi av det europeiske programmet Academia. Formålet med kursene er å bidra til erfaringsutveksling og kompetanseheving.

Søknadsfrist er 15. november

For generelle henvendelser til Utdanningsdirektoratet post@utdanningsdirektoratet.no 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern