logo

Søk

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

USN er Norges fjerde største universitet med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte.

USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høgskolen skulle bli et universitet.

USN har åtte studiesteder: Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland. I tillegg kommer mange nett- og samlingsbaserte studietilbud. Det tilbys per 2019 åtte doktorgradsprogram ved USN. Det engelske navnet på universitetet er University of South-Eastern Norway.

Les mer om USN og studier som tilbys: https://www.usn.no/studier/

 

 

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern