logo

Søk

Du er her:

Står du ved et veiskille og skal velge utdannings- eller yrkesretning?

Karrieresenteret Vestfold gir tilbud om individuell veiledning. Målet er å hjelpe deg med å ta egne valg og se hva som finnes av muligheter.

  • Søker du informasjon om valg av videregående opplæring, høyskoler, universiteter og yrker?
  • Har du spørsmål om retten til videregående opplæring?
  • Ønsker du informasjon om lærlinge-/lærekandidatordningen eller praksisbrev?
  • Ønsker du hjelp til å fylle ut søknader til skole, eller hjelp til å sette opp jobbsøknader og cv?

Vi ønsker å gi et tilbud til deg som tidligere har sluttet underveis i et utdanningsløp på skole, eller som lærling eller lærekandidat. Vi kan bistå med veiledning i forhold til omskolering eller nytt yrkesvalg. Karrieresenteret er behjelpelig med å avklare spørsmål, og å veilede deg videre mot utdanning og yrker. Dette kan vi gjøre gjennom å tilby individuelle samtaler, interessetesting og gjennom å kartlegge tidligere mestring, evner og verdier.

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern