logo

Søk

Trekantsamtale som verktøy

God karriereveiledning er en utfordring i en travel jobbhverdag. Vi ansatte på Karrieresenteret Vestfold har solid erfaring med de utfordringer ansatte i Nav og rådgivere i skolen står overfor hver dag. Vi ønsker å bidra til kompetanseheving for rådgivere i skolen og ansatte i Nav som ønsker å lære mer om veiledning knyttet til jobb eller utdanningsvalg.

Trekantsamtaler kan inspirere til bruk av gode metoder og videreutvikling av egen praksis. For å avklare forventninger er det nødvendig med en samtale mellom deg og oss på telefon i forkant av trekantsamtalen. Samtalen med kunden tar ca. en time.

Det er viktig at du som veileder i NAV eller rådgiver i skoleverket selv er aktivt med i trekantsamtalen. Vår rolle er ikke å ta over veiledningen av din kunde, eller å ta ansvar for ulike løsninger, men å bidra til bevisstgjøring av veiledning som samtaleverktøy. Fokus er på læring, erfaringsutveksling og på hvordan du som veileder kan bruke det som blir observert til nytte i egen praksis 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern