logo

Søk

Studiekompetanse

For å kunne studere på høgskole eller universitet må du ha generell studiekompetanse.

Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høyskoler.Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for at du kommer inn. Du må også ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetene og høyskolene stiller. Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå vg1, vg2 og vg3 fra følgende utdanningsprogram:

  • Idrettsfag
  • Musikk, dans og drama
  • Studiespesialisering
  • Medier og kommunikasjon (studieforberedende Vg3)
  • Naturbruk (studieforberedende Vg3)
  • Et yrkesfaglig utdanningsprogram (Vg1 og Vg2 eller oppnådd yrkeskompetanse) + Vg3påbygging til generell studiekompetanse

Noen studier stiller i tillegg krav om spesiell studiekompetanse. Det vil i de fleste tilfeller si at du må ha hatt spesielle programfag. Enkelte studier har også opptaksprøver.

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern