logo

Søk

Søknadsfrister høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet har fastsatt at for opptak til grunnstudium ved universiteter og høgskoler må alle søkere med norsk fødselsnummer bruke elektronisk identitet fra MinID for å registrere søknad på internett. For søkere uten norsk fødselsnummer vil det være en annen løsning på nettsøknaden.

1. mars - fristen gjelder for :

- Alle søkere til Politihøgskolen.

- Søkere til luftfartsstudiet ved Universitetet i Tromsø.

- Søkere med dokumenterte grunner for tidlig opptak.

- Søkere med dokumenterte grunner for særskilt vurdering.

- Søkere til IB-utdanning ( International Baccalaureate )

- Søkere med videregående utdanning fra land utenfor Norden.

- Søkere med realkompetanse som opptakskrav.

 
 

Nettsøknaden er åpen i tiden 1.februar kl:09:00 - 15.april kl: 23:59

Nettsøknad og søkerinformasjon, samt oversikt over universitetene og høgskolene, finner du på nettsiden til Samordna opptak.

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern