logo

Søk

Søknadsfrister høyere utdanning

.Ordinær søknadsfrist er 15. april, søknadsfrist 1.mars gjelder for enkelte studier og enkelte søkere.

Søknadsfristen 1. mars kl. 23:59 gjeler for

Tidlegare har fristar blitt utvida til kl. 14.00 (norsk tid) dagen etter for å dekkje alle verdas tidssoner. Dette blir endra frå og med opptaket 2020. Alle frister vil då gå ut ved midnatt den aktuelle fristen. 

Ordinær søknadsfrist 15. april

Nettsøknad og søkerinformasjon, samt oversikt over universitetene og høgskolene, finner du på nettsiden til Samordna opptak.

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern