logo

Søk

Fellesinntak av elever og formidling av lærlinger

All søking til videregående opplæring vil foregå på  - www.vigo.no

Søknadsfrister:

1. februar for særskiltsøkere, søkere med behov for spesialundervisning, lærekandidater og minoritetsspråklige.

1. mars  for ordinære søkere til skole og bedrift, samt melding om behov for tilrettelegging av opplæring.

Mer informasjon finner du på  Vestfold Fylkeskommune sin nettside:

https://vfk.no/Tema-og-tjenester/Utdanning/

eller ring Inntakskontoret: tlf 33 34 41 72

 

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern