logo

Søk

Fellesinntak av elever og formidling av lærlinger skoleåret 2012 - 2013

All søking til videregående opplæring skoleåret 2012 - 2013 vil foregå på internett - www.vigo.no

Søknadsfrister:

1. februar 2012 for særskiltsøkere, søkere med behov for spesialundervisning og lærekandidater

1. mars 2012 for ordinære søkere til skole og bedrift

Mer informasjon finner du på  Vestfold Fylkeskommune sin nettside

eller ring Inntakskontoret på tlf. 33 34 41 72/95

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no