logo

Søk

Structured Career Interview – SCI

SCI er et verktøy for en strukturert karrieresamtale og er utviklet av arbeidspsykolog Arne Svendsrud. Målet er å hjelpe rådsøker til å bli systematisk kjent med sine styrker og muligheter basert på tidligere mestring, personlighet og verdier. På bakgrunn av dette blir det enklere å gjøre gode valg og unngå feilvalg. Veileder og rådsøker fyller sammen ut spørreskjemaene i samtalen og kommer sammen fram til konklusjonene i et eget evalueringsskjema. SCI kan brukes i sin helhet, eller man kan velge ut ulike områder å jobbe med.

  • Biografiske data – mestringsmønstre fra tidligere erfaringer i arbeid og utdanning.
  • Kartlegging av personlige egenskaper basert på Femfaktormodellen  ( The Big Five ).
  • Kartlegging av yrkesverdier, basert på Edgar H. Scheins modell.
  • Kartlegging av arbeidshindringer.
  • Kartlegging av motivasjon.  

 

    

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no