logo

Søk

Samordna opptak

Vurderer du å studere på offentlig høgskole eller universitet, søker du deg inn via nettsøknaden på Samordna opptak sin hjemmeside.

Fristen for innsøk er 15. april for ordinære søkere. Se nettsiden til Samordna opptak for søknadsfrister for grupper som kan søke på andre vilkår.

På Samordna opptak sin hjemmeside kan du finne linker til bestemte fagområder, fagplaner og utdanningssteder. Du kan finne informasjon om hvor de ulike studiene finnes, hva slags karakterer du må ha for å komme inn, og hva som er opptakskravene til de ulike studiene. Mange studier krever mer enn generell studiekompetanse. Det er viktig at du tidlig sjekker ut hvilke fag du må ha for å komme inn på det studiet du ønsker å studere. Les mer om dette på nettsiden til Samorda opptak.

Det finnes mange private høgskoler som har egne opptak. Dette finner du informasjon om på den enkelte skoles hjemmeside. 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern