logo

Søk

Ressurshefte og oppgavesamling Yrkespakken Larvik

Ressursheftet beskriver prosessen for utvikling og organisering av arbeidsrettet veiledning for nyankomne flyktninger ved Larvik integreringsmottak. Oppgavesamlingen beskriver oppgaver og metodikk som er benyttet i Yrkespakken.

Erfaringene og læringen fra Prosjekt integreringsmottak kan være nyttige og inspirerende for veiledere, lærere og andre som jobber med minoritetsspråklige. Ressursheftet og oppgavesamlingen inneholder beskrivelser, evalueringer, oppgaver og refleksjonsnotater fra samarbeidspartnere i Yrkespakken. Yrkespakken er et samarbeidsprosjekt mellom alle aktørene i IM - Larvik.
Faten Lubani, ansvarlig for arbeidsrettet veiledning, arbeidsrettede tiltak og Yrkespakken, har hatt hovedansvaret og koordinert arbeidet med Ressursheftet og Oppgavesamlingen.

Karrieresenteret Vestfold har hatt ansvaret for utdanningsveiledningen i prosjektet og oppgaver og metoder knyttet til dette. Dette arbeidet er også beskrevt i Ressursheftet, Oppgavesamlingen og i vedleggene. 

RESSURSHEFTE YRKESPAKKEN 2019

OPPGAVESAMLING

VEDLEGG:

AKTIVITETSMATCH

MODELL FOR PROBLEMLØSNING I OVERGANGSFASER

DELTAKERBEVIS

KARRIEREVEILEDNING DELTAKERHEFTE - AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

KARRIEREVEILEDNING RESSURHEFTE FOR VEILEDERE - AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

 

 

 

 

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern