logo

Søk

Realkompetansevurdering

Hvis du har vært i arbeid i mange år har du tilegnet deg mye kunnskap. Denne kunnskapen kan du få vurdert opp mot et fagbrev ved å gjennomføre en realkompetansevurdering.

På linkene til høyre finner du mer informasjon om hva realkompetansevurdering er. Du kan også lese læreplanene for de ulike utdanningsprogrammene på linken til utdanningsdirektoratet ( udir ).

Du kan få din realkompetanse vurdert ved å henvende deg til:

Vestfold og Telemark Fylkeskommune utdanningsavdelingen:

Ta kontakt for å avtale et møte for å få veiledning eller levere dokumenter.

 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern