logo

Søk

Realkompetanse høyere utdanning

Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som fyller 25 år eller mer i søknadsåret, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Realkompetanse er all den kompetansen en person har skaffet seg gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller på annen måte.

Hvert enkelt lærested avgjør selv hva som gir realkompetanse til sine studier. Samme type studium kan derfor ha ulike krav til realkompetanse, slik at vurdering ved et lærested ikke gjelder ved andre læresteder. Informasjon om de konkrete kravene til realkompetanse får du ved det enkelte lærested.

Selv om du får godkjent realkompetanse til et studium, vil ikke dette automatisk gi tilbud om studieplass. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn tallet på studieplasser, blir de rangert etter en skjønnsmessig vurdering.

Godkjent realkompetanse er en alternativ måte å kvalifisere seg på. Selve studiet og krav til arbeidsinnsats er det samme for alle studentene uavhengig av opptaksgrunnlag.

Fristen for å søke på grunnlag av realkompetanse er 1. mars. Når du søker, må du krysse av for realkompetanse.

Det er ditt ansvar å vise at du har realkompetanse for studiene du har søkt. Vi anbefaler deg å lese om dokumentasjon på samordnaopptak.no

NB! Dersom du krysser av for realkompetanse selv om du har eller får generell studiekompetanse, blir søknaden vurdert i vanlig opptak 15. april.  

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern