logo

Søk

Du er her:

Profråd er et forskningsbasert karriereverktøy som er utviklet av Ph D Oskar Solberg tidligere forsker ved NTNU. Gjennom kartlegging og profesjonell veiledning kan veisøkere gjøre et sikrere yrkes- eller utdanningsvalg.

Målgrupper

Profråd er et HR verktøy som kan benyttes i ulike sammenhenger:

 • Mennesker som står overfor viktige utdannings -og yrkesvalg
 • Voksne med yrkeserfaring som ønsker økt bevissthet om egen kompetanse og muligheter
 • Arbeidstakere i omstillingsprosesser
 • Personer som må endre karriere av helsemessige årsaker

Innhold

 • Solbergs Interessetest / SIT avdekker personens preferanser for yrkestitler, aktivitet og kompetanse innenfor syv kategorier
 • Evner og anlegg som ønskes vektlagt
 • Valg av yrkesverdier som vil gi glede og tilfredsstillelse
 • Beslutningsutvikling som viser graden av sikkerhet i valg
 • Beslutningsstil viser hvordan veisøker tar viktige beslutninger basert på rasjonalitet, intuisjon eller avhengighet til andre
 • Selvkontrollerende holdning som viser spennet mellom selvhevdelse og tilpasning til andre
 • Skole- og yrkeserfaring
 • Jobb og utdanningsønsker
 • Informasjonssøking og diskusjonspartnere

kilde: profraad.no

 

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern