logo

Søk

Du er her:

Profråd – kartleggingsverktøy

Profrådprogrammet består av IT-baserte tester og spørreskjemaer.

Programmet er utviklet av førsteamanuensis Oscar Solberg ved NTNU.

Målet er å bevisstgjøre rådsøkerne på ressurser og muligheter og å fremme karriererelatert valgkompetanse. Profråd eies av firmaet Synergy Mangement. Du kan lese mer om Profråd og Synergy Management på disse linkene:

Solbergs interessetest – SIT er Profråd sitt hovedinstrument.

SIT består av tester som måler grunnleggende yrkespersonlighet. Spørsmålene dreier seg om yrkestitler, aktiviteter og kompetanse.

SIT bygger på den amerikanske arbeidspsykologen John Hollands typologi og kodesystem, men er vesentlig tilpasset norske forhold. Teorien tar utgangspunkt i at man er en kombinasjon av to eller tre av 7 yrkespersonlighetstyper. De syv typene er Praktisk teknisk, Teoretisk naturfaglig, Teoretisk kultur- og samfunnsfaglig, Kunstnerisk, Sosial omsorgstype, Foretaksom og Ordenstype.

Ut fra hvilken personlighetstype du er, finner man ut hvilke yrker som kan passe for deg.

Vi starter med en samtale hvor vi blir bedre kjent, og du får informasjon om hvordan man tar testen. Du gjennomfører testen hjemme hos deg selv.

Etterpå kommer du tilbake til avtalt samtale på Karrieresenteret Vestfold, for videre veiledning.

Profrådverktøyet består også av minitester og spørreskjemaer som kartlegger evner, anlegg og yrkesverdier.

 

 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no