logo

Søk

Praksisbrev – en forsøksordning

Opplæringen til praksisbrev er en forsøksordning innenfor videregående opplæring, og en videreføring av lærekandidatordningen. I utgangspunktet er den åpen for alle, men den er særlig rettet mot deg som etter avsluttet grunnskole ønsker en mer praktisk opplæring. Du vil kunne ha nytte av å arbeide mot et mål som er mer tilpasset deg enn  et fag-/svennebrev etter fire års opplæring.

Forsøksordningen med praksisbrev tar utgangspunkt i midlertidige forsøkslæreplaner som er utarbeidet på basis av de ordinære læreplanene for fagene. Opplæringen tilrettelegges med vekt på praktisk opplæring, hovedsaklig i bedrift. Dette gir deg mulighet til å avlegge en kompetanseprøve etter to års opplæring. Da oppnår du et praksisbrev som dokumentasjon på en yrkeskompetanse som arbeidslivet vil kunne ha nytte av. Dersom du ønsker det, kan du senere fortsette opplæringen og oppnå full kompetanse i faget ditt i løpet av ordinær opplæringstid. 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern