logo

Søk

Generell studiekompetanse

Dette er de vanligste veiene som gjør at du er kvalifisert til å studere ved universiteter og høgskoler.

 

1.  Fullført 3-årig videregående

Du har fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.

2.  Fagopplæring med fagbrev eller svennebrev

Du har gjennomført fagopplæring, samt fullført og bestått studiekompetansefagene.

3.  23/5-regelen

Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har minst 5 års utdanning eller yrkespraksis, samt fullført og bestått studiekompetansefagene.  

 

Søknadsfristen er 15. april

 

 

 

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern