logo

Søk

Opplæringskontorene i Norge og Vestfold

Vi har til sammen ca 1200 lærlinger i over 80 fag, og vi dekker alle yrkesfaglige programområder!

Ta kontakt for å høre om dine muligheter som lærling!
Klikk på linkentil høyre og velg riktig fagbrev. Da finner du link til det opplæringskontoret du ønsker å lese mer om.
 
Utdanningsdirektoratet har laget en liste over alle opplæringskontorene i Norge:
 
NOR - Nasjonalt register for opplæringskontorer
 
NOR inneholder informasjon om enheter som er registeret i Virksomhets- og Foretaksregisteret. Opplæringskontorene i NOR inneholder også informasjon om hvilke fylkeskommuner som har godkjent opplæringskontoret (Dette er informasjon som kommer fra VIGO). NOR vil også samle historikk om endringer på enhetene. Det betyr at vi vil samle på informasjon om opplæringskontorer som går ut / legges ned.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern