logo

Søk

Du er her:

 

Vil du bli fengselsbetjent? - Opptak til fengselsbetjentutdanningens årskull 2017-2018

Det skal tilsettes et nytt årskull med aspiranter som skal starte fengselsbetjentutdanningen ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter i januar 2017. Fengselsbetjentutdanningen er en toårig utdanning på høgskolenivå som gir 120 studiepoeng og tittelen "Høgskolekandidat i straffegjennomføring". Aspirantene gis lønn under hele utdanningen. Det følger ett obligatorisk pliktår som fengselsbetjent i full stilling i kriminalomsorgen etter endt utdanning.

Søknadsfrist er søndag 14. august 2016.

Søknadsprosess
Det er kun mulig å søke om opptak ved å benytte vårt elektroniske søknadsskjema i Jobbnorge. Du må blant annet svare på spørsmål om egen helse, bakgrunn og motivasjon, samt fylle ut søknadsbrev (fritekst). Søkere vil motta en bekreftelse av innsendt søknad på e-post og det er derfor viktig at riktig e-postadresse er oppgitt i søknaden

Opptaksprosess
I midten av september innkalles de ca. 500 best kvalifiserte søkerne til opptaksprøver. Innkalling vil skje pr. e-post og opptaksprøvene avholdes i perioden september til november 2016. Opptaksprøvene vil i utgangspunktet gjennomføres i Lillestrøm. Tidligere år har det blitt gjennomført enkelte opptaksprøver andre steder i landet, og dette vil bli vurdert også i år. Opptaksprøven består av en skriftlig oppgave, fysisk funksjonstest og en individuell samtale med Kriminalomsorgens aspirantnemnd. I slutten av november beslutter aspirantnemnda hvilke kandidater som tilbys stilling som aspirant. Antall aspiranter som skal tilsettes blir endelig avgjort etter at regjeringens forslag til statsbudsjett er ferdig behandlet av Stortinget i høst. De siste årene har hvert kull bestått av 175 aspiranter.

Du finner hele utlysningsteksen i linken til høyre.

Kommunikasjon mellom den enkelte søker og KRUS vil fortrinnsvis foregå ved bruk av e-post, vær derfor nøye ved registrering av e-postadresse i søknadsskjemaet. For ytterligere informasjon om utdanningen, fysisk funksjonstest, søknads- og opptaksprosess, eller annet, kontakt oss pr. e-post til opptak@krus.no eller se www.krus.no

 

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern og informasjonskapsler