logo

Søk

Du er her:

 

Videregående opplæring høsten 2019 for ungdom under 25 år.

For å ha ungdomsrett til skoleplass i videregående opplæring, må du ha fullført 10-årig grunnskole eller tilsvarende, være under 25 år og ikke tidligere ha gjennomført dine tre/fire år med videregående opplæring. Dersom du har avbrutt et skoleår senere enn 1. november, har du brukt din ungdomsrett dette året. Du kan søke om skoleplass i ordinær videregående opplæring på vigo.no mellom 3. januar og 1. mars. Søkere som kan ha fortrinnsrett til videregående opplæring, samt søkere som kan ha krav på individuell behandling av søknaden sin, må søke i tidsrommet 3. januar til 1. februar.

Ungdosmretten din er knyttet til det fylket der du har registrert bostedsadresse i folkeregisteret. Hvis du er usikker på om du har ungdomsrett, kan du kontakte inntakskontoret på inntak@vfk.no. Du kan søke om skoleplass også uten ungdomsrett, men du vil komme bak søkere med ungdomsrett og voksenrett, samt søkere fra andre fylker med ungdomsrett, i konkurransen om skoleplasser.

For å avklare om du har voksenrett til videregående opplæring, må du søke i vigo.no under fanen "vigo voksen". Voksenrett kan du få innvilget etter en indviduell vurdering som baserer seg på at du ikke har fullført dine tre/fire år med opplæringsrett i perioden da du hadde ungdomsrett.

Dersom du har fullført norsk grunnskole eller tilsvarende i utlandet, er over 25 år og ikke tidligere har fått videregående opplæring i Norge, kan du søke om voksenrett. Du må være bosatt i Vestfold for å bli vurdert for voksenrett her.  

Les mer på vfk.no

 

 

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern