logo

Søk

Du er her:

 

– Vestfold har vært flinke, og får jobben gjort

Karrieresenteret Vestfold får skryt for å være et foregangssenter, og fikk derfor storfint besøk av LO, NHO og Vox denne uka.

Av Kristin Guttormsen

Tirsdag hadde Karrieresenteret Vestfold besøk fra Oslo av både LO, NHO og Vox (nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, journ.anm.) sentralt.

– Vi fikk en henvendelse fra Vox, om at LO og NHO hadde lyst til å besøke et karrieresenter, og en forespørsel om vi kunne være vertskap, sier Kjersti Furhovden, leder ved Karrieresenteret Vestfold.

Karrieresenteret Vestfold ble etablert på Korten i 2009, og er eid 50 prosent av Nav og 50 prosent av Vestfold fylkeskommune.

Godt partnerskap

Leder Furhovden og karriereveileder Sonja Susnic holdt foredrag om karrieresenterets kjerneoppgaver og aktiviteter, samt karriereveilederrollen. Linda Bredesen fra Nav Vestfold redegjorde for partnerskapsavtalen mellom Nav og Vestfold fylkeskommune.

– Det er en ære at de vil komme og se hvordan det fungerer i Vestfold. Jeg tror vi ble valgt ut fordi partnerskapet vedrørende karriereveiledning fungerer så godt, og at karrieresenteret gjør en god jobb for befolkningen i Vestfold, sier Kjersti Furhovden.

Vox, som er et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, er en etat underlagt Kunnskapsdepartementet. Anders F. Anderssen er leder for Vox-avdelingen som har ansvaret for koordineringen av karrierefeltet i Norge.

Utfordrende flyktningsituasjon

– For mange regioner, som Vestfold, vil noen bransjer møte problemer ettersom økonomien forandrer seg. Samtidig har man en flyktningsituasjon, hvor alle de som kommer hit trenger informasjon. Dette gjør karriereveiledningsfeltet mer aktuelt, sier Anderssen.

Anderssen påpeker at karriereveiledning befinner seg i skjæringspunktet mellom arbeidsmarkedspolitikk og utdanningspolitikk.

– Vi er opptatt av at det må tas et helhetlig grep, slik at en gratis, offentlig finansiert tjeneste blir tilgjengelig for alle i Norge.

I dag finnes det karrieresentre i 16 av 19 fylker her til lands.

– Vestfold har vært flinke, de får til mye og får jobben gjort. De når mange målgrupper, og er gode på utadrettet arbeid, sier Anderssen.

Karrieresenteret Vestfold var blant dem som var tidligst ute i landet med å starte opp.

– At LO og NHO er opptatt av å komme hit og høre om dette, er et stort poeng for oss. Skal man få til noe på kompetansepolitikken i Norge, er man avhengig av at de mest sentrale aktørene i arbeidslivet er godt inne, sier Anderssen.

Nedsatt ekspertutvalg

Fra NHO hadde blant annet Are Turmo, direktør for kompetanseavdelingen, tatt turen sørover.

– Karriereveiledning er et aktuelt og viktig tema for oss, og det er nedsatt et ekspertutvalg som skal se på karriereveiledningstjenesten, sier Turmo.

NHO er opptatt av livslang og profesjonell karriereveiledning.

– Ikke minst nå, i en tid med stadig mer omstilling. Vi ser det som en følge av konjunkturene innenfor oljesektoren, og at flere og flere av våre bedrifter må nedbemanne, sier Turmo.

Turmo understreker at kompetansen som blir ledig i oljesektoren må over i andre bransjer.

– Da må karriereveiledningen være profesjonell, og den må være for alle, sier han.

Vestfold et godt case

NHO sentralt kjente til Karrieresenteret Vestfold fra før.

– Vi ville se på et senter som er et godt eksempel, og opplever dette senteret som en veldig god case. De har mye spennende statistikk på hvem som bruker senteret, og hvordan de når målgrupper, blant annet sier Turmo.

På initiativet fra Vox, ønsket Liv Sannes, fra samfunnspolitisk avdeling i LO sentralt, å ha med NHO på studietur til Vestfold.

– Arbeidslivet står overfor store utfordringer, blant annet en økende inkluderingsutfordring, hvor vi vet at veldig mye går på manglende kompetanse. Særlig manglende fullført videregående opplæring, hvor karriereveiledning og kompetanse blir viktig, sier Sannes.

Et arbeidsliv i konstant og rask endring og omskifting er framtida.

– Vi får flere eldre i arbeidsstyrken på sikt, og å måtte skifte jobb underveis er noe flere må forberede seg på. Det er viktig å gi en god vurdering av karriereveiledningsfeltet, med sikte på å utnytte potensialet for å møte utfordringene i arbeidslivet, sier Sannes.

– Vi opplever at de som er her i dag virkelig er interessert i det vi gjør. Vi har fokus på at folk skal stå i jobb lenger, at de har et arbeid de trives med, slik at de ikke faller ut av arbeidslivet. Vi er også opptatt av at ungdom mellom 20 og 30 år får god karriereveiledning, slik at de får sluttført den videregående opplæringen de en gang begynte på, avslutter Kjersti Furhovden, leder ved Karrieresenteret Vestfold.

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern