logo

Søk

Du er her:

 

Veilederforum.no - nettportal for veiledere

21.november ble veilederforum.no lansert.

Styringsgruppa ledes av Vox og består i tillegg av utdanning.no og Utdanningsdirektoratet. Senter for IKT i utdanningen har ansvar for den tekniske utviklingen og har samarbeidet med Vox om innholdet.

Veilederforum.no skal hjelpe dem som jobber med karriereveiledning til å bli enda bedre veiledere. Her får karriereveiledere og rådgivere en felles nettbasert arena for faglig utveksling og samarbeid.

Veilederforum.no inneholder blant annet faglige verktøy, drøfting av etiske problemstillinger, tips til nettressurser, oversikt over karriereveiledningsfeltet, og intervjuer. Her kan du få faglig påfyll og bli inspirert.

Tilbudet er laget for karriereveiledere på ulike arenaer. Her finnes stoff for deg som jobber i ungdomsskolen, i videregående opplæring, på universitet eller høgskole, på karrieresenter, i Nav, på fagskole eller folkehøgskole.

Åpningen ble avholdt i Vox sine lokaler i Oslo. Direktør for Vox, Jan Ellertsen ønsket velkommen. Etterfulgt av direktør for senter for IKT i utadanningen, Trond Ingebretsen. Så ble det holdt tre faglige innlegg. Først snakket  Marianne Thorvaldsen, leder i Rådgiverforum i Norge om rollen som rådgiver i ungdomskolen. Deretter fortalte Sonja Susnic,  karriereveileder på Karriersenteret Vestfold,  om det å jobbe som veileder for voksne. Tilslutt fortalte Marie Toreskås Asheim, karriereveileder på Universitetet i Oslo, om det å veilede studenter. Deretter ble nettportalen åpnet og presentert av Ragnhild Daae Gjertsen fra Senter for IKT i utdanningen. Igjerd Gaarder avsluttet lanseringen og takket alle bidragsytrene for flott innsats.

 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern