logo

Søk

Du er her:

 

Trenger du å ferdigstille din påbegynte lærerutdanning?

For å bli en del av prosjektet må du ha bestått minst 150 studiepoeng fra en allmennlærerutdanning, eller 4-årig grunnskolelærerutdanning ved en norsk utdanningsinstitusjon. Denne utdanningen må ha vært påbegynt før 2017. Dersom du har 150 studiepoeng fra en annen utdanning vil du dessverre ikke være kvalifisert for dette prosjektet. Søkere som trenger praksis må legge fram politiattest. Alle studenter blir skikkethetsvurdert i både undervisning og eventuell praksis gjennom hele studieforløpet.

Det er stor mangel på kvalifiserte lærere i landet, særlig i Nord-Norge, og med vitnemål som ferdigutdannet grunnskolelærer stiller du sterkere på arbeidsmarkedet og i arbeidslivet.

I kvalifiseringsordningen bruker du eventuell kompetanse du har tilegnet deg i arbeidslivet som ufaglært lærer som en del av utdanningen din. Studiet er lagt opp med forståelse for at mange uferdige studenter nå er i arbeid, og fokus er på tilrettelegging og samlingsbaserte tilbud.

Nord universitet har i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet startet et prosjekt for å ferdigstille utdanningen til de som har påbegynt, men ikke fullført grunnskole-, allmenn- eller praktisk-estetisk lærerutdanning. De som kvalifiserer har mulighet for å delta på ordningen fram til 31. desember 2025.​

Kvalifiseringsordningen forankrer din praksis med faglig kompetanse. Om du har jobbet i skolevesenet med ufullendt utdanning forsikrer studiet at du kan benytte dine erfaringer i utdanningen, og bygger videre på de med støtte fra fagpersonell.

Det er ingen ting i veien for delta på studier ved andre utdanningsinstitusjoner så lenge dette er avklart med oss på forhånd. Vi oppfordrer derfor alle kandidater til selv å være aktive i forhold til å finne studier som kan passe.

 

MER INFORMASJON FINNER DU PÅ DENNE LINKEN

 

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern