logo

Søk

Du er her:

 

Toll- og avgiftsetaten søker nå tollaspiranter - søknadsfrist 19.oktober 2015

Toll- og avgiftsetatens hovedoppgaver er å beskytte samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer, og å sikre inntekter til staten gjennom innkreving av toll og avgifter. De tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag.

Toll- og avgiftsetaten søker tollaspiranter til Tollregion Sør-Norge, Tollregion Nord-Norge, Tollregion Midt-Norge, Tollregion Øst-Norge og Tollregion Vest-Norge.

Tolltjenestemenn har en variert arbeidsdag. Gjennom Tollvesenets unike førstelinjeposisjon på grensen beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer. Videre sørger tollvesenet for at den enorme vareflyten som passerer Norges grenser hver eneste dag, flyter effektivt og kontrollert, og de håndterer grunnlaget for store avgiftsinntekter til statskassen. Alle tolltjenestemenn har utstrakt kontakt med publikum og næringsliv.

Kvalifikasjoner:
* Generell studiekompetanse
* Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
* Gode engelsk kunnskaper. Det er en fordel om du behersker flere språk
* Førerkort klasse B. For spesielt kvalifiserte søkere kan unntak vurderes
* Relevant høyere utdanning fra universitet/høgskole og/ eller relevant arbeidserfaring er en fordel, men ikke et krav

Egenskaper:
* Du er utadvendt og fleksibel
* Du arbeider både selvstendig, og har gode samarbeidsegenskaper
* Du er initiativrik og handlekraftig
* Du fremstår som reflektert, saklig og upartisk, og evner å handle i tråd med våre etiske retningslinjer
* Du er motivert for en jobb i tollvesenet
* Du har god vandel

En tollaspirant er en tolltjenestemann under utdanning. Utdanningen tar totalt 2,5 år og består av teoriundervisning i Oslo og praksis i den tollregion man blir ansatt i. Basisutdanningen i vår etat er en generalistutdanning som gir deg grundig innføring i etatens hjemmelsgrunnlag, internasjonale konvensjoner og prosedyrer. Målet med utdanningen er å forberede deg til en selvstendig stilling som tollinspektør. Det er 22 måneders plikttjeneste etter endt utdanning.
 

Kontakter:
Monica Kiil, epost: mtki@toll.no Siri Kvilhaug, epost: sikv@toll.no

Se hele utlysningstesten på nav.no

 

 

 

 

 


  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern og informasjonskapsler