logo

Søk

Du er her:

 

Suppleringsopptaket til universitet og høgskole 29.juli

Det er berre søkjarar som får nytt tilbod eller som har blitt studiekvalifiserte etter hovudopptaket, som får svar i det nasjonale suppleringsopptaket.

 

Søkjarar som får eit nytt tilbod eller blir studiekvalifiserte etter hovudopptaket vil få e-post når svaret er klart. Svaret registrerer du i søknaden din.

Viss du får eit nytt tilbod, mistar du automatisk den tidlegare tildelte studieplassen.

Dersom du ikkje får nytt tilbod i suppleringsopptaket etter venteliste, kan du framleis stå på venteliste til eventuelle etterfyllingsopptak.

 

 

 

 

 

Kilde: samordnaopptak.no 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern