logo

Søk

Du er her:

 

Slik bestiller du nye vitnemål fra videregående skole

Har du mistet vitnemål, kompetansebevis eller fag/svennebrev? Eller tatt opp fag som privatist? Da finner du ut hvordan da skal gå fram her. Frist for innsending av dokumentasjon til Samordna opptak er 1.juli, om du tar enkelt fag eller avslutter videregående skole på våren.

Hvis du skal ha vitnemål eller få nytt vitnemål, må du henvende deg til den skolen du tidligere var elev ved.  Alle videregående skoler i Vestfold og Telemark trenger kun kopi av din side på privatistweb.

Hvis du har tatt privatisteksamen i et annet fylke enn Vestfold og Telemark, må du bestille kompetansebevis fra det fylket innen fristen de setter. Rett kopi av kompetansebeviset må du sende skolen du tidligere var elev på umiddelbart etter at du har mottatt det, dersom du skal søke høyere utdanning innen fristen.  

Hvis du har mistet vitnemålet eller kompetansebeviset ditt er hovedregelen at du skal ta kontakt med skolen du fikk det fra for å få et duplikat.

Unntak

I gamle Telemark er det unntak fra hovedregelen dersom:

  • du har fullført allmenne fag eller studiespesialiserende før 2002
  • du trenger dokumentasjon for yrkesfaglig utdanning påbegynt før 2006

Du kan selv bestemme om du vil ha påført den nye karakteren hvis du har vitnemål fra før.

Dersom studiestedet du søker plass ved krever kompetansebevis, må du bestille dette innen 20. juni for våreksamen. Du må oppgi navn, personnummer, adresse og hvilke av fagene dine du ønsker kompetansebevis for.

Dersom du har bestilt kompetansebevis, blir det sendt til den adressen du har oppgitt på privatistweb. Har du endret adresse, må du derfor sende informasjon om dette til Vestfold og Telemark Fylkeskommune.

Mer informasjon om hvordan du bestiller vitnemål, kompetansebevis, fag-  og svennebrev finne du på denne linken.

 

 

 

 

 

 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern