logo

Søk

Du er her:

 

Skal du studere fra høsten? Da bør du sette deg inn i studieplanene for de ulike stuidene!

En studie- og emneplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene, her finner du også pensumlister.

Hva er en studieplan?

Studieplanen er en helhetlig plan for et studium innen høyere utdanning, og beskriver hva studentene skal kunne når de er ferdige. Den gir mål for og innhold i studiet, forventet læringsutbytte, oppbygging av studiet, lærings- og vurderingsformer samt andre obligatoriske krav. Studieplanen inneholder en studiemodell. Hvert studiekull har en studieplan gjeldende for sitt kull

Hva er en emneplan?

Emneplanen er en nærmere beskrivelse av innhold, læringsutbytte, organisering, vurderingsformer eller eksamensform for hvert emne som inngår i studieplanen.

Hva er en studiemodell?

Studiemodellen viser en oversikt over emner i studieprogrammet, og semesterplassering av disse. Studiemodellen gir grunnlaget for utdanningsplanen til studentene.

 

Kilde: usn.no

 

 

 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern