logo

Søk

Du er her:

 

Nye PPU-studieplasser

Ingeniører og andre med teknologisk eller realfaglig bakgrunn som ønsker jobb i skolen kan allerede i februar ta fatt på praktisk-pedagogisk utdanning hos Høgskolen i Sørøst-Norge

Studiestart i februar

Det bli opptak av om lag 25 deltidsstudenter til studiestart 15. februar 2016. Studiet strekker seg over tre semestre, hvorav det første holdes ved Campus Kongsberg, mens de to siste vil finne sted ved Campus Vestfold.

Studiet kvalifiserer til arbeid på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen, videregående skole eller voksenopplæring.

HSN tilbyr også en lektorutdanning i realfag på Campus Kongsberg fra høsten 2016, med søknadsfrist 16. april.

Tiltakspakke

Tildelingen er en del av regjeringens tiltakspakke for å demme opp for arbeidsledigheten som følge av omstillingene i offshore-sektoren. Totalt skal det opprettes 350 nye studieplasser som dette ved norske høyskoler og universitet.

 – Vi er takknemlige for muligheten til å invitere nye studenter til å kvalifisere seg som undervisere i skolen, og glade for å slikt sett bidra til økt sysselsetting i Norge, sier Geir S. Salvesen, leder ved Institutt for praktiske og estetiske fag ved HBV.

Individuell vurdering

Opptak til PPU allmennfag krever 180 studiepoeng, og 60 av disse må være innen minst ett skolefag. For studiet som begynner i februar er kravet minst 60 studiepoeng innen matematikk.

– For søkere med bachelorgrad i ingeniørfag, mastergrad i teknologi/sivilingeniør eller tilsvarende, som ikke oppfyller kravet om 60 studiepoeng i matematiske emner, vil disse kunne bli kvalifisert etter en individuell vurdering, opplyser Salvesen.

PPU-utdanningen regnes ikke som godkjent før eventuelle manglende studiepoeng i matematikk er bestått.

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern