logo

Søk

Du er her:

 

Ny portal for karriereveiledere og lærere

Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning skal være et nyttig verktøy for utvikling av kvalitet i karriereveiledning. Dette nettstedet er for deg som jobber med karriereveiledning eller har ansvar for karriereveiledningstjenester.

LINK TIL PORTALEN KVALITET I KARRIEREVEILEDNINGEN

Kompetansestandarder

Hensikten med nasjonale, tverrsektorielle kompetansestandarder er å gi en oversikt over hvilken kompetanse de som jobber med karriereveiledning bør ha for å ivareta sine roller på en måte som fremmer kvalitet i tjenesten. Kompetansestandardene består av sju kompetanseområder, i tillegg til å beskrive arbeidsområder på karrierveiledningsfeltet og nivå av kompetanse.

Karrierekompetanse

Karrierekompetanse skal bidra til at den enkelte blir bedre i stand til å håndtere liv, læring og arbeid, også i forandring og overganger. Å bidra til karrierekompetanse er et av målene for utbyttet av karriereveiledningen. Da blir det å jobbe godt med karrierelæring viktig. Denne delen av kvalitetsrammeverket gir innspill og inspirasjon til hvordan legge til rette for karrierelæring som har økt karrierekompetanse for den enkelte som mål.

Etikk

Hvordan kan man utvikle god etisk praksis? Nøkkelen er kompetanse, etisk bevissthet og refleksjon. Et verdigrunnlag og nasjonale retningslinjer skal bidra til et felles etisk fundament for karriereveiledning. Målet er å oppmuntre til systematiske og strukturert refleksjon, og å starte samtaler om etikk i karriereveiledning.

Kvalitetssikring

Hva skal til for at karriereveiledningstjenester har god kvalitet? Hvilke områder og kriterier har betydning for kvaliteten på tjenestene?

I Kvalitetssikring vil flere områder bli presentert, og målet er å gi ledere og karriereveiledere et nyttig verktøy for å identifisere aktuelle innsatsområder i arbeidet med kvalitet.Kvalitetssikring skal bidra til mer målrettet og systematisk kvalitetsutvikling av karriereveiledningstjenestene i alle sektorer.

Kvalitetssikring lanseres våren 2021!

 

 

 

 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern