logo

Søk

Du er her:

 

Norsk karriereveiledning

De neste 10 årene vil norsk karriereveiledning gjennomgå store endringer, sier daglig leder i Karriereverktøy DA, Arne Svendsrud.

De som vil være med på denne utviklingen, vil få oppleve en fantastisk reise, og attføringsbedriftene vil stå sentralt i denne utviklingen, hevder Svendsrud.

Han har jobbet med karriereveiledning siden år 2000 og har blant annet utviklet verktøyene Jobpics, WIE og SCI som brukes av attføringsbedrifter, karrieresentre og skoler over hele landet.

– Hva er karriereveiledning?
– Karriereveiledning kan defineres på forskjellige måter, men ut fra en konstruktivistisk tilnærming handler det om at karriereveileder og veisøker samkonstruerer et nytt "jobbselv" med utgangspunkt i veisøkerens ressurser, interesser og erfaringer. Det handler om å sette folk i stand til å mestre livet og mestre en verden i endring.

– Tidligere snakket man om jobbmatch og om å havne på "rett hylle" i livet. I dag lever vi i et samfunn som er i stadig endring og vi må forandre oss med samfunnet. De som klarer seg i dagens arbeidsmarked er de som har evnen til å tilpasse seg disse endringene ved å kunne identifisere nye "jobbselv". Moderne karriereveiledning handler i stor grad om å øve opp en slik karrieretilpasningsferdighet.
 

Hør hele intervjuet av Arne Svendsrud på linken til karea.no
 
 
 
 
  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern