logo

Søk

Du er her:

 

Nå kan voksne få mer lån fra Lånekassa

Voksne som ønsker å ta videregående opplæring kan, lik studenter i høyere utdanning, få basisstøtte – for fulltidsutdanning tilsvarer det i dag inntil 110 200 kroner i studieåret. I tillegg kan de ha rett på andre stipend, som for eksempel forsørgerstipend, foreldrestipend, ekstrastipend og flyktningstipend. Fra neste studieår gir nye regler mer i støtte og større fleksibilitet for voksne.

  • Du kan søke om lån til du er 50 år.
  • Kravet om minst 50 prosent studiebelastning for å få støtte fjernes.
  • Er du 30 år eller eldre og skal ta videregående opplæring, kan du også ha rett på et tilleggslån på opptil 50 000 kroner for hvertstudieår og 100 000 kroner totalt i løpet av åra med videregående opplæring.
  •  Er du 18 år eller eldre og har barn under 16 år, kan du få tilleggslån på inntil 50 000 kr per studieår og 100 000 kroner totalt. Det er satt et tak på til samen 100 000 kroner i samla tilleggslån.
  • De nye ordningere gjelder også for studenter i høyere utdanning, men i høyere utdanning er tilleggslånet på inntil 100 000 kroner i året og maks 200 000 kroner totalt.  

 

For mer informasjon les på:   Lånekassen.no

 

 

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern