logo

Søk

Du er her:

 

Metodehefte - Karriereveiledning av nyankomne flyktninger

Metodehefte er laget i forbindelse med utprøving av karriereveiledning for flyktninger i Integreringsmottak, før flyktningene får tildelt kommune og starter i introduksjonsprogrammet

Karriersenteret Vestfold har deltatt i prosjektet for Larvik kommune med ansvar for utdanningsveiledning av flyktninger som tilhører Integreringsmottaket i Larvik.

I den forbindelse har vi utarbeidet et metodehefte som forklarer opplegget vi har gjennomført og utviklet i prosjektperioden. I heftet beskrives prosjektet og innholdet i individuelle samtaler og gruppeveiledning. Du finner også maler og linker, som har blitt benyttet i undervisningen. Vi håper heftet kan være nyttig for deg som jobber med karriereveiledning og karrierelæring av flyktninger individuelt og i gruppe.

Med små tilpassninger kan opplegget brukes med andre målgrupper.

Metodehefte - Karriereveiledning av nyankomne flyktninger

 

 

 

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern