logo

Søk

Du er her:

 

Lovfestet karriereveiledning i regi av fylkeskommunene

19.juni 2020 ble endringene i opplæringsloven vedtatt av Kongen i statsråd, og fylkeskommunene har nå plikt til å tilby karriereveiledning for innbyggerne.

–  Det er nå karrieresenter i alle fylke i Noreg, og med den nye lova vil karriererettleiing vere noko fylkeskommunen er forplikta til å tilby befolkninga. Karriererettleiing skal bidra til at menneske tar gode og velinformerte val om utdanning, opplæring og arbeid. Vi i Kompetanse Noreg synes det er veldig gledeleg at lovendringa ble vedteken, seier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Noreg.

Ny lov skal gi fleire karriererettleiing 

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby har tidlegare peika på at lovfesta karriererettleiing blant anna skal bidra til at fleire held seg i arbeid og at næringslivet får den kompetansen som trengst. Regjeringa ønsker at karriererettleiingstenestene skal samarbeide tett med Nav. 

– Ein lovfesting kan vi sjå på som ei anerkjenning av karriererettleiingsarbeidet som fylkeskommunane har gjort dei siste åra, sa avdelingsleiar i Kompetanse Noreg, Ingjerd Espolin Gaarder, da forslaget frå regjeringa kom i august i fjor.

Kilde: veilederforum.no 25. juni 2020

Se mer om saken og video med Sveinung Skule og hva han sier om saken på denne linken:

LOVFESTET KARRIEREVEILEDNING - KOMPETANSE NORGE

 

 

 

 

 

 

 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern