logo

Søk

Du er her:

 

Innsøk til videregående opplæring høsten 2019 for voksne over 25 år

Skal du søke om voksenrett til videregående opplæring er den veiledende søknadsfristen for opptak på høsten er 1. mars. Søkere oppfordres til å søke så tidlig som mulig.

Videregående opplæring for voksne retter seg mot voksne som har fullført norsk grunnskole eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring i Norge tidligere. Disse har rett til videregående opplæring fra det året de fyller 25 år, jf. opplæringsloven § 4A-3.Søkere må være bosatt i Vestfold. Dersom du har søkt og fått innvilget opplæring organisert for voksne, har du også rett til realkompetansevurdering.

Du søker gjennom nettstedet www.vigo.no.

Vurdering av realkompetanse

Voksne som har rett til videregående opplæring, har rett til en vurdering av formell og uformell kompetanse. Dette kalles realkompetansevurdering. Realkompetansevurdering kan erstatte opplæring i fag eller deler av fag, for å korte ned opplæringstiden.

Voksne uten rett kan også bli realkompetansevurdert, men må dekke kostnadene knyttet til dette selv, eller få det dekket av andre. Kompetansebyggeren Vestfold utfører slike realkompetansevurderinger.   

Realkompetansevurdering søkes elektronisk på www.vigo.no. Dersom du har spørsmål vedrørende realkompetansevurdering, kan du kontakte Kompetansebyggeren Vestfold eller Vestfold fylkeskommune voksenoppleringen@vfk.no.

Les mer på vfk.no

 

 

 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern