logo

Søk

Du er her:

 

Hvordan bruke karriereverktøy i veiledningen?

Hvordan kan vi hjelpe veisøker til å bli mer bevisst på egne interesser og ferdigheter? Er lav selvbevissthet et problem? Få tips til ulike karriereverktøy du kan bruke. (Kilde veilederforum.no opprettet 23. november 2015, oppdatert 9. desember 2015)

 
Skrevet av Sonja Susnic, Karriereveileder ved Karrieresenteret Vestfold
 
I denne artikkelen skal jeg beskrive hvordan jeg i min jobb på Karrieresenteret Vestfold bruker forskjellige veiledningshjelpemidler og verktøy. Jeg skal også si noe om hvordan jeg velger ut de forskjellige verktøyene og hva jeg tenker er fordelene og utfordringene ved bruk av disse i veiledning og undervisning.

Min formelle grunnutdanning er allmennlærer. Da jeg sluttet som lærer, startet jeg å jobbe som veileder i det som tidligere het Aetat. Der så jeg behovet for økt kompetanse i veiledningsfeltet. Jeg valgte derfor å ta videreutdanning i veiledning og coaching, sertifisering i Profråd og senere i karriereveiledning.

Jeg har et pedagogisk tankesett og tenker alltid «Hvordan kan jeg bruke teorien i faget på en praktisk og metodisk måte?» Det å aktivisere en veisøker i sin prosess, er like viktig å gjøre i karriereveiledning som det er i undervisning. Jeg tror vi lærer best om vi får være aktive og ta i bruk flere av sansene våre. For å få til dette i karriereveiledningen, må vi ha et bredt spekter av hjelpemidler, metoder og verktøy å velge mellom.

Karriereveiledere jobber i mange ulike systemer, både private og offentlige. Aldersgruppen, modenhetsnivået og gruppestørrelsen varierer også mye. Det vil derfor være unaturlig at alle karriereveiledere velger de samme hjelpemidlene, metodene eller verktøyene i sitt daglige arbeid. Mange karriereveiledere har en variert og sammensatt bakgrunn, noe som henger sammen med at det ikke finnes en felles grunnutdanning innen karriereveiledning i Norge i dag.

For å bli en god karriereveileder, bør man ha formell kompetanse innen karriereveiledning, samt ha gode ferdigheter på samtaleteknikk og analytiske evner. Noen veisøkere ønsker veiledning til å ta konkrete yrkes- og utdanningsvalg, og lage en plan for å nå disse målene. Andre igjen har behov for å lære om hvordan de kan øve på karriereferdigheter.

Resten av artikkelen kan du lese på linken:

http://veilederforum.no/content/hvordan-bruke-karriereverkt%C3%B8y-i-veiledningen

 

 

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern