logo

Søk

Du er her:

 

Husk svarfristen 26.juli om du har kommet inn på universitet eller høgskole

Hovudopptaket er den 20. juli. Du må svare i søknaden din seinast 26. juli.

Du må svare på tilbod om studieplass. Du må òg svare på alle tilbod om ventelisteplass.

Svarfristen er 26. juli, og du mistar plassen viss du ikkje svarar innan fristen. Det er ditt ansvar å sørgje for at du har registrert svar innan fristen, og fått ei kvittering i "Meldingar" på at du har svart.

Ved tilbod fell lågare prioriterte studieønske bort

Du kan berre få eitt studietilbod i hovudopptaket. Lågare prioriterte ønske fell vekk. Det vil seie at dersom du får eit tilbod om studieplass på det studiet du prioriterte som nummer 1, får du ikkje tilbod om ventelisteplass på andre studieønske. Viss du får tilbod om studieplass på studiet du sette som prioritet 3, vil du også få tilbod om å stå på venteliste til studia du sette som prioritet 1 og 2.

Du kan takke ja til både tilbod og ventelisteplass. Ver klar over at dersom du takkar ja til tilbod og venteliste i hovudopptaket, og får eit nytt tilbod i suppleringsopptaket, mistar du automatisk plassen frå hovudopptaket.

Har du søkt på eit studium du ikkje er kvalifisert til, vil du ikkje få tilbod om studieplass eller ventelisteplass på det studiet.

Les mer på samordnaopptak.no

 

kilde: Samordnaopptak.no 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern