logo

Søk

Du er her:

 

Høytidelig reåpning av Nordbyen 40

Torsdag 30. mars reåpnet Nordbyen 40 under en høytidelig seremoni med musikalsk innslag og rundt 100 gjester.

Fylkeskommunen har tilsammen investert ca. 20 millioner kroner i ombygging og renovering av det som nå har blitt et flott skolebygg i Nordbyen 40 på Korten i Tønsberg. Av disse har virksomhetene har bidratt med seks millioner kroner.  Den offisielle markeringen ble åpnet av fylkesordfører Rune Hogsnes og leder for hovedutvalg for utdanning, Bjørn-Kristian Svendsrud, musikalsk innslag av to musikkelever ved Greveskogen videregående skole, og tale av virksomhetsledere.

Fire virksomheter samlet under et tak

Skolen samler Kompetansebyggeren, OT/PP-tjenesten, Karrieresenteret og Ungt Entreprenørskap under felles tak. 

 – Denne reåpningen markerer at Kompetansebyggeren har blitt en skolevirksomhet for voksne på lik linje med andre skoler, sa Erik Tidemann Jørgensen, rektor ved Kompetansebyggeren. 

Fylkesordfører Rune Hogsnes trakk fram åpningen som et høydepunkt, og han virket svært tilfreds med jobben som er gjort. 

 – Gratulerer med et fantastisk resultat! Bygget inviterer til åpenhet, samspill, samarbeid og felles kulturbygging, samt et godt arbeidsmiljø og trivsel for ansatte og elever, sa Hogsnes i åpningstalen.  

Fortjener et godt læringsmiljø

I åpningstalen trakk også fylkesordføreren fram fylkeskommunens satsing på kunnskap og utdanning, og viktigheten av trivsel.

 – I løpet av de siste ti årene har fylkeskommunen investert milliardbeløp i bygg. Det å kunne jobbe og lære i gode omgivelser gjør at man trives og får et godt læringsmiljø – noe våre elever og ansatte fortjener. 

 – Dette bygget oppsummerer på mange måter flere sider av vårt samfunnsoppdrag som regional utviklingsaktør: vi skal hjelpe de som trenger litt ekstra hjelp, vi skal sørge for en god skole, vi skal bidra til næringsutvikling og vi skal støtte entreprenører. 

Fylkesordføreren takket alle involverte og trakk spesielt fram innsatsen til konstituert rektor Erik T. Jørgensen, konstituert assisterende rektor Hallvard Larsen, vaktmester Petter Johannessen, Reidar Bjørge Andersen i eiendomsseksjonen i VFK, og entreprenørselskapet PEAB. 

Kilde:vfk.no

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern