logo

Søk

Du er her:

 

Har du fagbrev og ønsker å ta mer utdanning?

En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring. Fagskolene er et yrkesrettet alternativ til høgskole hvor studentenes læring og kompetanse utvikles i samhandling med hverandre.

Alle skolene har tett samarbeid med næringslivet og kommunene i sin region. Helsefagutdanningene samarbeider med kommunene slik at de får dekket sine kompetansebehov.

Faglig utvikling av studieplaner og bruk av gjesteforelesere innenfor de enkelte fordypninger involverer studenter, næringsliv og kommuner. Dette er vesentlig for å kunne gi alle parter ønsket kvalitet.

Heltid, deltid eller nettstudier

Studier i tekniske fag:
Utdanningen har en varighet på to år ved heltidsstudier. De fleste skolene tilbyr også deltids- og nettbaserte studier, da med lengre studietid.

Studier i helse- og oppvekstfag:
Utdanningene er ettårig, men de strekker seg over to år som deltidsstudium, normalt med to studiedager pr. uke på skolen. Det er også ti ukers praksis innlagt i studiet.

Søknadsfristen er 15.april  -  Send søknad på vigo.no.

Ta kontakt med den enkelte skole for å få informasjon om deres opplegg.

Kilde: Fagskolene.no

 

 

 

 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern