logo

Søk

Du er her:

 

Fra arbeidssøker til etablerer

25. januar arrangerte Silicia frokostmøte " Fra ide til arbeidsplass". En av etablererne som presenterte seg var Veslemøy Klavenes Berge. Hun har gått fra å være arbeidssøker til å bli etablerer.

Veslemøy fortale sin historie om hvordan hun nå har blitt aktiv deltaker i et av nettvekene i Nettverksbanken, hvor Helle Stabel er leder. Veslemøy er utdannet geofysiker og ble arbeidsledig som følge av svingninger i arbeidsmarkedet i denne bransjen.

Hun tok kontakt med Karrieresenteret Vestfold for å kartlegge sin kompetanse og personlige egneskaper. Veslemøy fortalt at dette fikk henne til å tenke nytt om hva hun ønsket å jobbe med i framtiden. Høsten 2016 deltok Veslemøy på frokostmøte i regi av Selicia og hun fikk inspirasjon til å utvikle egne ideer. I etterkant av frokostmøtet deltok hun på workshop sammen med andre etablerer. Hun har nå fått invilget dagpenger under etablering, av NAV.

Hun forteller at dette er en utviklende og lærerik prosess, som gir henne mye. Hun får brukt mange sider av seg selv som hun ikke fikk brukt i sin tidligere jobb. I nettverket får hun støtte og inspirasjon og hun har press på seg til å komme videre i prosessen.

Silicia – Vestfold Technology Incubator er et nonprofit selskap som har som mål å gi ferske teknologi-gründere større fart og enklere tilgang til kunder og markeder.

Møtet ble arrangert  i samarbeid med TopTemp, NAV Vestfold, Innovasjon Norge, Start i Vestfold, Karrieresenteret Vestfold, Tekna og Nettverksbanken Vestfold.

 

Tekst og bilde: Sonja Susnic

 

 

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern