logo

Søk

Du er her:

 

Endrede krav for å komme inne på grunnskolelærer- og 5-årig lektorutdanning.

Fra og med opptak til studieåret 2016/2017 har Kunnskapsdepartementet vedtatt et nytt opptakskrav til grunnskolelærer- og 5-årig lektorutdanning.

Søker du disse studiene, må du dokumentere et gjennomsnitt på minimum karakteren 4 i matematikk (224 timer).

Opptakskravet til grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning blir dermed 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3 i norsk (393 timer) og 4 i matematikk (224 timer). 

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Tilbud om forkurs i matematikk

Hvis du dekker opptakskravene til grunnskolelærer- og 5-årige lektorutdanninger etter den gamle ordningen, men ikke dekker kravet om minst karakteren 4 i matematikk i 2016, vil du få tilbud om forkurs.

Det vil si at hvis du har

  • gjennomsnittskarakter mellom 3,00 og 3,99 i matematikk (224 timer) 
  • gjennomsnittskarakter 3,00 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • minst 35 skolepoeng

får du tilbud om forkurs for å dekke kravet om minst karakteren 4 i matematikk. Resultatet av forkurset teller ikke med i poengberegningen av søknaden din, og gir ikke uttelling hvis du søker andre studier. Forkurset tilbys om sommeren og varer i 4 uker.

Slik melder du deg på forkurset

Du må søke opptak til høyere utdanning innen fristen 15. april. Du må selv melde deg på forkurset. Informasjon om påmeldingen blir lagt ut i løpet av våren, og du får e-post når du  kan melde deg på forkurset. Påmeldingsfristen er 4. juli. Forkurset starter 4. juli og avsluttes med en 5-timers prøve 1. august. Sensur får du etter ca. to uker.

Hva skjer videre

Du får svar på søknaden om studieplass 20. juli. Du konkurrerer om studieplass på vanlig måte, og innenfor den kvoten du er kvalifisert for. Hvis karakterkravet i matematikk er det eneste du mangler for å bli kvalifisert og du har nok poeng til å komme inn på det studiet du har søkt, får du betinget tilbud om studieplass. Hvis du består forkurset beholder du studieplassen. Hvis du ikke består forkurset, mister du studieplassen. 

Hvis du ikke består forkurset og har søkt andre studier, får du tilbud om studieplass på det høyest prioriterte studieønsket som du er kvalifisert for og har nok poeng til å komme inn på.

samordnaopptak.no Publisert 22. jan. 2016 12:09 - Sist endret 18. mar. 2016 09:44 
 
 
 
  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern