logo

Søk

Du er her:

 

Endelig er karrieresenteret offisielt åpnet

Med lovord fra både NAV og fylkeskommune ble Karrieresenteret Vestfold offisielt åpnet 4. september. Forventningene fra omverdenen er mange, og leder Kjersti Furhovden gleder seg til å komme skikkelig i gang.

- Vi brenner for tematikken og for veiledningsfaget. Jeg er klar, vi er klare, og gleder oss til at forespørsler og avtaler renner inn og fylles med innhold, sier Furhovden.

Karrieresenteret i Vestfold er et tilskudd til NAV og fylkeskommunens øvrige tjenester og skal først og fremst være et tilbud til personer med behov for veiledning om yrkes- og utdanningsvalg. En av oppgavene er også å bistå bedrifter som står ovenfor en endrings- og omstillingsfase. I tillegg vil det være et tilbud til ansatte i NAV og rådgivere i grunn- og videregående skole som har behov for å utvikle sin kompetanse og kunnskap om hvilke veivalg og muligheter som finnes.

Både Karrieresenterets leder, fylkesdirektøren i NAV, Trine Heibø Holm og fylkesvaraordfører Tom Eberhart Holthe benyttet sin tale til å berømme hverandre for det gode samarbeidet de har opplevd i denne prosessen. Visjonen er ”Karriereveiledning i et livslangt perspektiv”.

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern