logo

Søk

Du er her:

 

Du kan søke på ledige studieplasser på universitet og høgskoler fra 20.juli 2017

Etter hovudopptaket er det kvart år nokre ledige studieplassar på dei ulike universiteta og høgskulane. Alle kan søkje på dei ledige studieplassane frå og med 20. juli. Det er berre studium der det framleis er ledige plassar det er mogleg å søkje på.

 

Når kan du søkje på ledige studieplassar?

19. juli blir det lagt ut ei liste over ledige studieplassar. Då har du ein dag på deg til å sjå om det er nokre ledige studieplassar du ønskjer å søkje på. Har du ikkje søkt tidlegare i år kan du òg registrere deg som søkjar denne datoen.

Frå 20. juli kl. 09.00 kan du søkje på ledige studieplassar. Det er løpande opptak til dei ledige plassane. Det vil seie at du må søkje så raskt som mogleg frå dette tidspunktet. Viss det er fleire søkjarar enn ledige studieplassar, vil ikkje alle få tilbod om studieplass. Det er dei første som har søkt som blir vurdert for tilbod.

Lista over ledige studieplassar blir oppdatert jamleg, og det kan kome nye studium på lista etter 19. juli.

Ofte stilte spørsmål og svar om ledige studieplassar.Les mer på samordnaopptak.no

 

kilde: samordnaopptak.no

 

 

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern