logo

Søk

Du er her:

 • 20.juli kan du søke ledige studieplasser via samordnaopptak

  19. juli blir det lagt ut en liste over ledige studieplasser. Da har du en dag på deg til å se om det er noen ledige studieplasser du ønsker å søke på. Etter hovedopptaket i juli er det noen ledige studieplasser på de ulike universitetene og høgskolene. Alle kan søke på de ledige studieplassene fra og med 20. juli kl.9.00. Det er bare studium der det fremdeles er ledige plasser det er mulig å søke på.

 • Karrieresenteret har sommerstengt i uke 30 og 31

  Vi holder stengt i uke 30 og 31. I uke 32 er det redusert bemanning.

 • Lovfestet karriereveiledning i regi av fylkeskommunene

  19.juni 2020 ble endringene i opplæringsloven vedtatt av Kongen i statsråd, og fylkeskommunene har nå plikt til å tilby karriereveiledning for innbyggerne.

 • Er du i en overgangsfase? Lytt til denne podcasten

  Elaine Bloom har i sin podcast intervjuet karriereveileder Sonja Susnic om ulike temaer innen karriereveiledning.

 • Når kan du søke ledige studieplasser på Universitetet i Sørøst-Norge

 • Gratis videreutdanning ut 2020 for permitterte og arbeidsledige

  Nå kan du benytte den ledige tiden på å gjøre deg mer attraktiv for arbeidslivet, enten du skal tilbake til din nåværende arbeidsgiver eller inn i en ny jobb. Den 22. april åpnet regjeringen for at permitterte og ledige kan ta utdanning mens de mottar dagpenger. Denne ordningen er godkjent frem til 31.12.2020.

 • Gratis utdanning for praksiskandidater som vil ta fagbrev

  I mai utlyste regjeringen 50 millioner kroner til oppskalering av digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert og NooA har nå fått tilsagn om støtte til 10 av sine praksiskandidatstudier. Det betyr at vi kan tilby en del fullfinansierte (gratis) studieplasser på disse studiene til permitterte og arbeidsledige. Plassene tildeles fortløpende til kvalifiserte søkere.

 • Trenger du å ferdigstille din påbegynte lærerutdanning?

  For å bli en del av prosjektet må du ha bestått minst 150 studiepoeng fra en allmennlærerutdanning, eller 4-årig grunnskolelærerutdanning ved en norsk utdanningsinstitusjon. Denne utdanningen må ha vært påbegynt før 2017. Dersom du har 150 studiepoeng fra en annen utdanning vil du dessverre ikke være kvalifisert for dette prosjektet. Søkere som trenger praksis må legge fram politiattest. Alle studenter blir skikkethetsvurdert i både undervisning og eventuell praksis gjennom hele studieforløpet.

 • Søk nå! Ledige studieplasser på Universitetet i Sørøst - Norge, fagskolene og bransjeprogram

  Det er nå mulig å søke på studier på universiteter, høgskoler og fagskoler. Du kan velge mellom videreutdanninger, master programmer, master emner og fagskolestudier. I tillegg har Regjeringen etablert åtte treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. Under finner du link til alle disse tilbudene.

 • Vi har nå åpnet for fysisk veiledning på Karrieresenteret Vestfold

  Ønsker du å få veileding på Karrieresenteret Vestfold har vi nå åpnet for det. Du bestiller time via vår online booking. Vi følger FHI sine smittevernregler. Dersom du trenger å ha med en ledsager eller ikke har barnepass, må du på grunn av smittevernhensyn bestille video- eller telefonveiledning.

Viser fra 1 til 10 av totalt 66 artikler 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern