logo

Søk

Du er her:

 • Nå kan du få karriereveiledning utenom vår åpningstid.

  Nasjonal satsing på karriereveiledning sørger for veiledning også utenom vår åpningstid. Tjenesten er gratis og for alle aldre. Tjenesten betjenes av profesjonelle karriereveiledere lokalisert på fire ulike sentere i Norge. Det er Kompetanse Norge som er hovedansvarlig for denne tjenesten.

 • Ny portal for karriereveiledere og lærere

  Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning skal være et nyttig verktøy for utvikling av kvalitet i karriereveiledning. Dette nettstedet er for deg som jobber med karriereveiledning eller har ansvar for karriereveiledningstjenester.

 • Nytt tilbud om digital karriereveiledning

  På karriereveiledning.no kan du få veiledning på telefon eller digitalt. Dette er en nasjonal tjeneste. Du får svar på dine spørsmål om utdanning, opplæring og arbeid. Tjenesten er anonym, og karriereveilederne har taushetsplikt.

 • Lovfestet karriereveiledning i regi av fylkeskommunene

  19.juni 2020 ble endringene i opplæringsloven vedtatt av Kongen i statsråd, og fylkeskommunene har nå plikt til å tilby karriereveiledning for innbyggerne.

 • Er du i en overgangsfase? Lytt til denne podcasten

  Elaine Bloom har i sin podcast intervjuet karriereveileder Sonja Susnic om ulike temaer innen karriereveiledning.

 • Gratis videreutdanning ut 2020 for permitterte og arbeidsledige

  Nå kan du benytte den ledige tiden på å gjøre deg mer attraktiv for arbeidslivet, enten du skal tilbake til din nåværende arbeidsgiver eller inn i en ny jobb. Den 22. april åpnet regjeringen for at permitterte og ledige kan ta utdanning mens de mottar dagpenger. Denne ordningen er godkjent frem til 31.12.2020.

 • Gratis utdanning for praksiskandidater som vil ta fagbrev

  I mai utlyste regjeringen 50 millioner kroner til oppskalering av digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert og NooA har nå fått tilsagn om støtte til 10 av sine praksiskandidatstudier. Det betyr at vi kan tilby en del fullfinansierte (gratis) studieplasser på disse studiene til permitterte og arbeidsledige. Plassene tildeles fortløpende til kvalifiserte søkere.

 • Trenger du å ferdigstille din påbegynte lærerutdanning?

  For å bli en del av prosjektet må du ha bestått minst 150 studiepoeng fra en allmennlærerutdanning, eller 4-årig grunnskolelærerutdanning ved en norsk utdanningsinstitusjon. Denne utdanningen må ha vært påbegynt før 2017. Dersom du har 150 studiepoeng fra en annen utdanning vil du dessverre ikke være kvalifisert for dette prosjektet. Søkere som trenger praksis må legge fram politiattest. Alle studenter blir skikkethetsvurdert i både undervisning og eventuell praksis gjennom hele studieforløpet.

 • Søk nå! Ledige studieplasser på Universitetet i Sørøst - Norge, fagskolene og bransjeprogram

  Det er nå mulig å søke på studier på universiteter, høgskoler og fagskoler. Du kan velge mellom videreutdanninger, master programmer, master emner og fagskolestudier. I tillegg har Regjeringen etablert åtte treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer. Under finner du link til alle disse tilbudene.

 • Slik bestiller du nye vitnemål fra videregående skole

  Har du mistet vitnemål, kompetansebevis eller fag/svennebrev? Eller tatt opp fag som privatist? Da finner du ut hvordan da skal gå fram her. Frist for innsending av dokumentasjon til Samordna opptak er 1.juli, om du tar enkelt fag eller avslutter videregående skole på våren.

Viser fra 1 til 10 av totalt 26 artikler 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern