logo

Søk

Norskopplæring i Vestfold

Her er en oversikt over hvor innvandrere og flyktninger i Vestfold kan få grunnleggende norskopplæring og delta i introduksjonsprogammet.

 

Voksne innvandrere i Norge har rett og plikt til å gjennomføre norskopplæring.

Flyktninger har rett og plikt til introduksjonsprogram, og for denne gruppen er norskundervisningen gratis. Bostedskommunen avgjør om de har denne rettigheten eller ikke. Innvandrere som ikke har introduksjonsprogram må selv betale for norskundervisningen.

For enkelte grupper innvandrere er norskopplæring og samfunnskunnskap innført som krav for å få permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap i Norge. Målet med obligatorisk norskopplæring er å styrke innvandrernes muligheter til å delta aktivt i arbeids- og samfunnslivet

Oversikt over skolene/ bedriftene i Vestfold og hvilke kommuner som benytter de ulike skolene:

Fønix Sandefjord: Sandefjord

Larvik læringssenter: Lardal og Larvik

Sande voksenopplæring: Svelvik og Sande

Horten Voksenopplæring: Horten, Hof, Holmestand

Tønberg voksenopplæring:  Re og  Tønsberg

Velle Tønsberg: Nøtterøy og Tjøme

Folkeuniversitetet er også en offentlig godkjent tilbyder av norskundervisning på ulike nivåer. De har både undervisning i klasser og på nett.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern