logo

Søk

Ressurshefte karriereveiledning Karrieresenter Østfold

I 2019 feiret Karrieresenter Østfold og Partnerskap for karriereveiledning i Østfold 10 år. I den forbindelse inviterte vi 200 veiledere til en jubileumskonferanse 14.- 15. oktober på Quality Hotel Sarpsborg

Vi så oss litt tilbake, men rettet oppmerksomheten mot hvordan vårt fagfelt utvikler seg. Jubileumskonferansen hadde en bred faglig tilnærming og vårt mål var å belyse temaer som er interessante for alle som jobber med veiledning i tilknytning til utdanning og arbeid, gi inspirasjon, faglig påfyll, og legge til rette for erfaringsdeling. På konferansen deltok representanter fra de regionale karrieresenterne, NAV, opplæringskontor, utdanningsinstitusjoner, vekstbedrifter, attføringsbedrifter, samt andre bedrifter der karriereveiledning er aktuelt. Dette metodeheftet har blitt til etter en erfaringsdelingsøvelse på konferansen.

Som rammeverk for øvelsen brukte vi temaer hentet fra "Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning". Deltakere på konferansen delte verktøy og metoder de bruker i veiledning knyttet til de ulike temaene i kvalitetsrammeverket. Her har vi samlet bidragene og heftet er ment å brukes til inspirasjon slik at du kan utforske og prøve ut nye verktøy og metoder i din karriereveiledning.

  RESSURSHEFTE  

 

 

 

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern