logo

Søk

Fullført master i Karriereveiledning

Karriereveileder Sonja Susnic, som jobber på Karrieresenteret Vestfold, har nå fullført sin masteroppgave i Karriereveiledning. Tittelen på oppgaven hennes er "Overgangen fra elev til student, sett med studenter i høyere utdanning sine øyne".

Oppgaven baseres på et fokusgruppeintervju med fem studenter som har gått på videregående skole i Vestfold og som har flyttet til Oslo for å studere.

Tematikken omhandler tre hovedområder:

  • Læringsaktiviteter i videregående skole.
  • Utvikling av ferdigheter og karrierekompetanse.
  • Endringsprosessen og problemløsningsoppgaver i overgangsfasen.

Hovedfunn i arbeidet er at at elevene trenger å utvikle karrierekompetanse via et mangfold av individuelle og kollektive aktiviteter. Aktivitetene bør i stor grad være obligatoriske. Studentene mener alle bør ha flere individuelle obligatoriske samtaler med rådgiver om egen situasjon. Det bør også legges opp til individuelle aktiviteter som er tilpasset den enkeltes behov, som f.eks besøk på relevante studiesteder. Det viser seg også at det er uheldig å låse seg for tidlig til ett yrke, man bør heller utforske flere yrker fordi ungdommer endrer og utvikler seg raskt. Mange opplever en form for sorg i overgangsfasen fra elev til student. Det er mange endringer som skjer samtidig, dette kan være krevende emosjonelt, mener Susnic.

 

Masteroppgaven 

Susnic´s modell for problemløsning i overgangsfaser

Susnic`s modell - engelsk versjon

Opprinnelig modell - overgangen fra elev til student

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Karrieresenteret  Vestfold | Nordbyen 40 | 3111 Tønsberg | 33 38 08 83 | post@karrierevestfold.no

Personvern